Tháng: Tháng Mười Hai 2018

  • Home /
  • 2018 Tháng Mười Hai

Quảng cáo trên Google / Facebook / Cốc Cốc

Chúng tôi nhận chạy quảng cáo cho khách hàng trên 3 hệ thống lớn như: Google, Facebook, Cốc Cốc với phương trâm là Hiệu quả tối ưu. Khi các bạn chi phí để quảng cáo tất nhiên phải đem về hiệu quả tích cực, vì thế chúng tôi sẽ báo giá cụ thể theo từng.

Read More