Liên hệ

Mr. Quyề n

Email: quyentran1990@gmail.com

Website: www.quyentran.info

Homephone: 0208.360.7999

Mobile: 096.202.67900985.28.9698


Thông tin ngân hàng:

Chủ tk: Trần Quyền

Số tk: 0821.000.175.888

Ngân hàng Vietcombank Thái Nguyên